Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych

ARTIMEDIC

 

O NAS

Jesteśmy na rynku od czerwca 2008 roku. W 2010 otrzymaliśmy status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego jako podmiot zarejestrowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

NASZ CEL

Opracowywanie oraz wdrażanie najnowszych osiągnięć z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej. W swojej ofercie zwiera pełną gamę szkoleń i kursów autorskich skierowanych do wszystkich chętnych, firm i instytucji, dla których bezpieczeństwo ich personelu oraz osób postronnych stanowi jeden z priorytetów działania.

Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej i przed medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych jak również osób nie związanych ze środowiskiem medycznym po przez prowadzenie kursów i seminariów obejmujących w szczególności:

– kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe.

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Celem działania  jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w Systemie Ochrony Zdrowia, Państwowego Systemu Ratownictwa medycznego, Służb mundurowych, Urzędów, Szkolnictwa, firm i instytucji.

Po za działalnością szkoleniową zajmujemy się również:

– profilaktyką zdrowia poprzez szkolenie społeczeństwa z udzielania pierwszej pomocy, zaawansowanych zabiegów ratujących życie,

– zabezpieczenie zawodów sportowych, imprez plenerowych i masowych

– transportem sanitarnym

Wszystkie realizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych kursy, szkolenia mają na celu przygotowanie swoich uczestników do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia. Materiał seminariów, kursów i szkoleń dostosowywany jest każdorazowo specjalnie do potrzeb klientów w oparciu o specyfikę zagrożeń występujących w ich środowisku pracy (kursy autorskie).

Zespół Centrum Doskonalenia kadr Medycznych skupia w swoim gronie lekarzy, ratowników medycznych oraz specjalistów z zakresu ratownictwa i medycyny ratunkowej. Realizując kursy na terenie całego kraju jesteśmy w stanie przygotować program oraz sposób realizacji szkolenia w zależności od potrzeb i możliwości naszych klientów.

.